Zabezpečení kanceláří, obchodních domů a průmyslových budov - EGline

ZABEZPEČENÍ KANCELÁŘÍ, OBCHODNÍCH & PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

POKRAČOVAT
01 /

KANCELÁŘE OBCHODY & PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

Bezproblémový pracovní chod je základním předpokladem pro úspěšné podnikání. Společnost EG-LINE nabízí ochranu Vašich prostor nejen před nelegálním přístupem cizích osob, ale dokáže spojit i různá přístupová práva všech osob spojených s Vaším podnikáním - zaměstnanců, zákazníků, návštěvníků nebo úklidové služby.

Doporučujeme přístupové systémy Kaba / SALTO

02 /

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA DO RŮZNÝCH OBLASTÍ

Uzamykací systém s našimi vložkami nabízí vedle bezpečnosti také podporu v denním chodu. Každý klíč otevře dveře jen jemu příslušné oblasti a umožňuje Vašim zaměstnancům přístup do jejich kanceláří, avšak nechtěným návštěvníkům nedovolí přístup do citlivých oblastí podnikání.

Zatímco naše osvědčené mechanické vložky nabízí skvělou ochranu před nevyžádaným vstupem, jdou naše mechatronické přístupové systémy ještě dále: kontrolují nejen kdo má jaký přístup do jaké oblasti, ale i v jakém čase. Díky tomu lze lehce dohledat kdo a v jakém čase vstoupil do určitého prostoru, čímž mohou být vysvětleny i další nejasnosti v kontrole přístupu.

01 /

ZDRAVOTNICTVÍ & BEZPEČNOST

Oblast zdravotnictví představuje v oblasti bezpečnosti velkou výzvu. Návštěvníkům a zaměstnancům musí být na straně jedné umožněn ve velké míře volný pohyb a na straně druhé musí být personál, návštěvníci a vybavení chráněno před neoprávněným vstupem, který může ohrozit bezpečnost osob a umožnit vandalismus na vybavení.

Investice v privátním, jakož i veřejném zdravotním sektoru v posledních letech neustále rostou, riziko ohrožení pro pacienty, návštěvníky a na vybavení se také zvyšuje: nejen zdravotní vybavení je cílem krádeží nebo vandalismu, často musí být i sami zaměstnanci nebo návštěvníci chráněni před různými útoky.

01 /

ŠKOLSTVÍ & BEZPEČNOST

Společnost EG-LINE zabezpečuje se svými integrovaným řešeními na mnoha školách a univerzitách hlavní vstupy, školní třídy, laboratoře, IT prostory, sportovní učebny i ubytovny pro studenty a chrání tak jejich zaměstnance, žáky a studenty i jejich sídlo včetně infrastruktury školy před krádeží nebo vandalismem.

Přístupová kontrola se uskutečňuje skrz mechanické vložky nebo mechatronická řešení jako jsou např. digitální vložky nebo inteligentní dveřní madla. Mechatronika určuje kdo má přístup v jakém čase. Kaba evolo nebo Kaba elolegic umožňují stanovit pro různé uživatelské skupiny rozličné časové profily vstupů do budovy.

Tímto způsobem mohou školy umožnit např. pronajímání sportovních zázemí externím osobám nebo spolkům. S EG-LINE zůstane garantováno, že se tyto osoby či spolky do určených prostor dostanou pouze v určitém čase a škola tím může využít nový zdroj příjmů.