Centrální klíč a uzamykací systémy pro rodinné domy - EG line

UZAMYKACÍ SYSTÉMY

“Centrální uzamykací systémy pro rodinné domy.”

Snadný a rychlý přístup do Vašeho domu

Trendem dnešní doby je zjednodušování a usnadňování toho, co zjednodušit nebo usnadnit lze. Stejně tak je tomu i v případě přístupových a uzamykacích systémů, které člověk používá každodenně a jsou nedílnou součástí života nás všech.

“Všichni známe situace, kdy prohledáváme těžký a nepřehledný svazek klíčů od domu či bytu, práce, garáže, poštovní schránky, branky a dalších desítek možných variant, aby jsme našli konkrétní klíč ”

Mít přístup někam nebo kamkoliv potřebujeme stejně tak, jako naopak něco, nebo cokoliv zamknout. To je to, oč tu běží. Mnohdy záleží na tom, zdali najdeme ten správný klíč v pravý čas. Někdy rozhodují i vteřiny, jestli se podaří otevřít.

Průměrný svazek obsahuje 6 až 8 klíčů

Typickým příkladem je rodinný dům. Zde je použití hned několika klíčů naprostá nutnost. Potřebujeme ráno uzamknout vchodové dveře, dostat se do garáže, otevřít vrata abychom vyjeli s autem. Pak zavřít vrata, garáž a nakonec za sebou zamknout branku.

Po příchodu z práce či cesty vykonat opět to samé a ještě otevřít poštovní schránku. Dále tu máme zadní vchodové dveře od domu, různé kůlny, zahradní domky či druhou garáž, dílnu, případně suterén. To znamená v průměrném součtu 6 až 8 klíčů. To už je slušný svazek, ke kterému se přidávají ještě klíče od práce a dalších prostor. Vše navíc doplňují, aby toho nebylo málo, klíčky od Vašeho auta (autoklíč, zamykání zpátečky, atd.). Kdo by si nechtěl odpočinout od těchto svazků? Zapomenout na doby, kdy v podvečer nebo za ranního šera tápeme, který je ten správný klíč, abychom zamkli nebo otevřeli.

Zamykání a otevírání jedním klíčem

Pro tento účel existují centrální uzamykací systémy pro rodinné domy. Tyto systémy vychází ze způsobu řešení systémů hlavního a generálního klíče, jaké se používají ve velkých firmách a administrativních budovách. Každý takový systém bývá většinou řešen individuálně, podle požadavku a potřeby konkrétního domu zákazníka.

“Systém funguje na principu potřeby pouze jednoho klíče, kterým se dá otevřít více zámkových vložek. Čili skutečně není nutný víc než 1 klíč ”

K tomu abyste otevřeli nebo uzamknuli vchodové dveře, garáž, poštovní schránku, zadní vchod, vrátka či branku a navíc kůlnu nebo dílnu na zahradě není nutný více než 1 klíč. Nemusíte být omezeni ani v případě použití visacího zámku nebo zámku na popelnici, které lze zakomponovat též pod jeden centrální klíč.

Vyžadujte kvalitní a certifikovaný systém

Opravdu kvalitní centrální systém by měl být v prvé řadě certifikovaný, tedy bezpečnostní. V takovém případě má zákazník jistotu až po předložení certifikátu bezpečnostní třídy a certifikátu NBÚ (Národní bezpečnostní úřad).       Doporučená úroveň zabezpečení je v dnešní době 3. nebo 4. bezpečnostní třída (BT). Sofistikované uzamykací systémy splňují též možnost kombinace, kdy jedním klíčem otevřeme vložku ve 4. i 3. BT, v rámci jednoho systému.

Další výhodou takových systémů je patentová neboli právní ochrana profilu klíče. Tím je zaručena, praktická nemožnost pořízení kopie klíče neoprávněným způsobem, neoprávněnou osobou. Vše díky jedinečnosti daného profilu, chráněného patentem. Tato ochrana klíče, polotovaru klíče je s příchodem globalizace trhu, zásadní a stále více žádaná. Kdo z nás by chtěl investovat nemalé částky do uzamykacího systému a nemít jistotu ochrany klíče, který nosíme a bereme do ruky denně.

Systém můžete vždy rozšířit o další uživatele

Samozřejmé jsou dnes i požadavky na ochranu vložky proti pokusům o zdolání jak násilnými (odvrtání, vytrhnutí, vyhmatání, planžeta, apod.), tak nedestruktivními metodami (SG neboli bumping). Všechny tyto stupně ochrany vlastní vložky je rozhodně doporučeno požadovat při výběru takového systému. Certifikace takový výběr podstatně zúží na doporučené produkty.

“Obecně vzato, systémy centrálního klíče, Vám usnadní a zpříjemní Vaše každodenní rutinní situace a oprostí od zbytečného přemýšlení a hledání v těžkém a objemném svazku. ”

Výhodou je i možnost následného doplnění o další vložky, které se budou otvírat stejným původním klíčem (přistavěná nová garáž, kůlna apod.). Otázka, jež přichází na mysl, zní, jak je to v případě dětí? I na tyto situace centrální uzamykací systém pamatuje. Máte-li dítko stále ještě v poměrně nízké věkové kategorii, je možno vyrobit klíček pouze pro něj, kterým Vaše ratolest otevře jen ten zámek, jaký určí rodiče. V případě odrostlejších dětí je situace obdobná. Klíč otvírající pouze přední vchodové dveře, v případě, že se potřebujete dostat k nemocné babičce nebo jste rodinný příbuzný, co by měl mít také jeden centrální klíč, pro případ náhlé situace, je rovněž na místě. Pravděpodobnost, že se přihodí cokoliv, kdy bude třeba použít uzamykací systém je nezanedbatelná.

OBJEDNÁVKA UZAMYKACÍHO PLÁNU

 • Uzamykací plán ve
  formátu Adobe PDF

 • Uzamykací plán ve
  formátu Microsoft Excel

 • Návod k vyplnění
  plánu Adobe PDF

UZAMYKACÍ SYSTÉM SGHK

“Specializujeme se na uzamykací systémy a interiérové dveře.”

 • 01

  Systém generálního, hlavního a skupinového klíče

 • 02

  Systém centrální zámkové vložky

 • 03

  Systém hlavního klíče

 • 04

  Kombinovaný systém

Vytvoříme pro Vás funkční systém

Účelem uzamykacích systémů je vytvořit funkční systém nadřazených a vlastních klíčů podle provozně-organizačních požadavků zákazníka a tím snížit na minimum celkový počet klíčů, které nosí každá konkrétní osoba na svazku.

Použité profily klíčů se liší od ostatních profilů používaných u sériově vyráběných vložek, a proto náhradní klíče zhotovuje výhradně výrobce. Spolu se systémem obdrží majitel bezpečnostní kartu, která slouží k objednávkám dodatků, náhradních vložek a klíčů. Vzájemnou kombinací profilů klíče a uzamykací sestavy každé jednotlivé vložky je možné vytvořit systém značného rozsahu a složitosti. Zadání velmi rozsáhlých zámkových systémů je však třeba s námi předem konzultovat. Pracovníci našeho obchodního oddělení jsou připraveni vám poradit a zodpovědět veškeré vaše dotazy.

OVLÁDEJ
TAHEM

Systém generálního, hlavního a skupinového centrálního klíče

Zákazník rozdělí zámky systému do jednotlivých skupin. Každou skupinu z zámků pak odemyká společný skupinový klíč, zámky několika vybraných skupin odemykají hlavní klíče a všechny zámky odemkne generální klíč.

 • Každá vložka má svůj klíč, kterým nelze odemknout žádnou jinou vložku.
 • Skupinový klíč otevře všechny vložky příslušné skupiny.
 • Hlavní centrální klíč otevře všechny vložky v několika skupinách.
 • Generální klíč otevře všechny vložky _ pro tento systém platí, že se v uza mykacím plánu nesmí klíče stejného řádu (HK, SK) ve sloupcích tabulky překrývat.
OVLÁDEJ
TAHEM

Systém centrální zámkové vložky

Tento systém obsahuje dvě skupiny zámků. Zámky první skupiny (byty) mají vlastní klíč, který neodemkne jiný zámek této skupiny. Všechny tyto klíče však odemknou společné zámky ve skupině druhé (vstup, sklep, půda), které odemkne i společný hlavní centrální klíč.

Kombinovaný zámkový systém

Zákazník určí oprávnění přístupu každého jednotlivého klíče do zámků systému v uzamykacím plánu. Tento systém kombinuje všechny výše popsané systémy.

OVLÁDEJ
TAHEM

Systém hlavního klíče

Všechny zámky mají vlastní klíč, který neodemkne žádný jiný zámek systému. Všechny zámky pak otevře hlavní centrální klíč.

Výrobky určené pro zařazení do systémů

 • Oboustranná zámková. vložka G 570
 • Jednostranná vložka - půlvložka s přestavitelným nosem HZ
 • Zámková vložka s knoflíkem
 • Visací zámek G 222 a G 222W
 • Visací zámek H 24 N, H 30 N (Ni)
 • Visací zámek s prodlouženým obloukem H 30 W - N, H 24 BY 80 přídavný bezpečnostní zámek AZ

NAŠI PARTNEŘI

 •  
 •